Tilbage til artikeldetaljer ERIK LINDAHL: Jämförande undersökning av Industriens beskattning Sverige och Utlandet. Udg. af Sveriges Industriförbund. 57 S, A.-B. Nordiska Bokhandeln. Stockholm 1927. Pris 2 Kr.