Mens de venter – undervisning af asylsøgende børn i Røde Kors’ skoler

Forfattere

  • Bolette Moldenhawer
  • Jeannette Ruskjær

Resumé

RESUMÉ

Formålet med denne artikel er at undersøge det pædagogiske arbejde med asylsøgende børn i Røde Kors’ skoler. Produktionen af det empiriske materiale er informeret af en pædagogisk antropologisk tilgang, og ved at fokusere på interaktioner mellem lærere og elever skal analysen svare på, hvilke sociale identiteter asylsøgende børn tildeles i den institutionelle praksis i forhold til kulturelt indlejrede selvfølgeligheder.
Konklusionen er, at det pædagogiske arbejde med asylsøgende børn i Røde Kors’ skoler er præget af forsøg på at bringe en famlen på struktur i en hverdag, hvor gentagelser og rutiner dominerer praksis i et forsøg på at ”få tiden til at gå”, mens de asylsøgende børn venter. Artiklen viser ligeledes, at den pædagogiske praksis i Røde Kors’ skoler bevæger sig mellem at behandle asylsøgende børn som ”bare børn” eller som ”børn med særlige – mentale, sociale og følelsesmæssige – behov” med udgangspunkt i en dokumenteret pædagogisk tilgang.

 

ABSTRACT

The aim of this article is to examine the educational work with asylum- seeking children in Danish Red Cross schools. The production of the empirical material is informed by a pedagogically anthropological approach. By focusing on interactions between teachers and students the analytical purpose is to investigate which social identities asylum-seeking children are bestowed within an institutional praxis marked by a matter of cultural courses. The conclusion is that the educational work of asylum-seeking children in Danish Red Cross schools is marked by an attempt to put a hesitation on structure characterized by repetitions and routines in order to make ”the time go by”, while the asylum-seeking children are waiting. Furthermore, the article shows how the educational praxis in Danish Red Cross schools alternates between treating the asylum-seeking children as just children or as children with special – mental, social and emotionally – needs based on a sustained educational approach. 

Downloads

Publiceret

2017-09-26

Citation/Eksport

Moldenhawer, B., & Ruskjær, J. (2017). Mens de venter – undervisning af asylsøgende børn i Røde Kors’ skoler. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 5(2). Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/97115

Nummer

Sektion

Artikler