De danske filmproducenter - risikovillige eller risikoaverse?

Forfattere

  • Maria Helga Stürup Alumni (cand. mag. i film- og medievidenskab)
  • Penelope Julie Bruun Bjerregaard Alumni (cand. mag. i film- og medievidenskab)

Nøgleord:

risikovillighed, dansk filmproduktion, filmproducenter, risikominimering, risiko

Resumé

Formålet med denne artikel er at undersøge, hvorledes de danske filmproducenters risikovillighed påvirkes af omgivelserne og de økonomiske vilkår i den danske filmindustri. Artiklen baserer sig på en kvalitativ interviewundersøgelse med producere og producenter fra den danske filmindustri. Analysen finder, at de forringede økonomiske vilkår i industrien udfordrer bæredygtigheden i de danske produktionsselskaber, hvilket fører til et fokus på risikominimering for at kunne skabe plads til risikovillighed i filmproduktionerne. Artiklen peger på syv centrale risikominimeringsstrategier, som producenterne benytter sig af, for at begå sig i den økonomisk risikofyldte filmproduktion.

Referencer

Referencer:

Bruun, Hanne. 2014. ”Eksklusive informanter – Om interviewet som redskab i produktionsanalysen.” Nordiccom-Information 36 (1): 29-43.
Budtz-Jørgensen, Anders. 2019, 11. februar. ”Fjerdestørste markedsandel i Europa.” Det Danske Filminstitut. Besøgt 26. februar 2018. https://www.dfi.dk/nyheder/fjerdestorste-markedsandel-i-europa

Danske Biografer. 2019, 7. januar. ”Tilskuerantal på danske spille- og dokumentarfilm – 2018.” Danske Biografer. Besøgt 26. februar 2018. http://danske-biografer.dk/tilskuerantal-paa-danske-spille-og-dokumentarfilm-2018/

Davies, Rosamund og Sigthorsson, Gauti. 2013. The Creative Industries. London: Sage Publications Ltd.
Deloitte. 2013. Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion. Besøgt 22. juli 2018. https://www.dfi.dk/files/docs/2018-01/Deloitte-sundhedstilstanden-i-dansk-spillefilmsproduktion.pdf

Deloitte. 2014. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion. Besøgt 22. juli 2018. https://www.dfi.dk/files/docs/2018-01/Deloitte%20Sundhedstilstanden%20i%20dansk%20dokumentarfilmproduktion_09052014_FI.pdf

Deloitte. 2017. ”Sundhedstilstanden i dansk spillefilmsproduktion: En opdatering.” I Analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller. Besøgt 23. juli 2018. https://www.dfi.dk/files/docs/2018-02/Analyse_af_filmbranchens%20nye_forretningsmodeller%20%281%29.pdf

Det Danske Filminstitut, Danske Filminstruktører, Producentforeningen og Foreningen af filmudlejere i Danmark. 2017. ”Konklusion og opsummering.” Analyse af filmbranchens nye forretningsmodeller: 1-5. Besøgt 23. juli 2018. https://www.dfi.dk/files/docs/2018-02/Analyse_af_filmbranchens%20nye_forretningsmodeller%20%281%29.pdf

Det Danske Filminstitut. 2018, 15. januar. ”En Frygtelig kvinde og Mens vi lever runder 100.000 billetter.” Det Danske Filminstitut. Besøgt 11. januar 2019. https://www.dfi.dk/dfi/en-frygtelig-kvinde-og-mens-vi-lever-runder-100000-billetter

Filmloven. 1997. Lov om Film (*1). Lov nr. 186 af 12/03/1997. Besøgt 28. juli 2018. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=83975
Filmproducent. 2018. I Den Store Danske, Gyldendal. Besøgt 12. december 2018.
http://denstoredanske.dk/Kunst_og_kultur/Film/Filmuddannelse_og_stillingsbetegnelser/filmproducent

Finney, Angus. 2015. The International Film Business – A market guide beyond Hollywood. Abingdon: Routledge. 2. udg.
”Forfatterne”. 2019. De danske filmproduceres- og producenters risikovillighed (kandidatspeciale). Film- og medievidenskab. Københavns Universitet.
Hesmondhalgh, David. 2013. The Cultural Industries. London: Sage Publications Ltd. 3. udg.

Hjort-Andersen, Christian. 2013. ”Del 2: Den skabende og udøvende kunst.” I Hvad koster kulturarven? red. af Christian Hjort-Andersen, 125-389. København: Jurist- og Økonomiforbundets Forlag.

Hjort, Mette. 2012a. ”Introduction: The Film Phenomenon and How Risk Pervades It.” I Film and Risk red. af Mette Hjort, 1-30. Detroit: Wayne State University Press.

Hjort, Mette. 2012b. ”Flamboyant Risk Taking: Why Some Filmmakers Embrace Avoidable and Excessive Risks.” I Film and Risk red. af Mette Hjort, 31-54. Detroit: Wayne State University Press.

Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan. 2014. ”Organisation og omgivelser.” I Hvordan organisationer fungerer – en indføring i organisation og ledelse, 180-214. København: Hans Reitzels Forlag, 3. udg.

Jensen, Klaus Bruun. 2012.” The complementary of qualitative and quantitativev methodologies in media and communication research.” I A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative Methodologies, 283-301. London: Routledge, 2. udg.

Kvale, Steinar og Brinkmann, Svend. 2009. Interview. København: Hans Reitzels Forlag, 2. udg.

Nordisk Film s.d. ”Vores organisation.” Nordisk Film. Besøgt 29. november 2018. https://www.nordiskfilm.dk/Om-os/Vores-organisation/

Nordisk Film. 2012, 23. maj. ”Lionsgate and Nordisk Film conclude long-term output deal.” Nordisk Film. Besøgt 26. marts 2019. https://www.nordiskfilm.com/int/Press/News/Lionsgate-and-Nordisk-Film-conclude-long-term-output-deal/

Pokorny, Michael og Sedgwick, John. 2012. ”The Financial and Economic Risks of Film Production.” I Film and Risk red. af Mette Hjort, 181-196. Detroit: Wayne State University Press.

Redvall, Eva Novrup. 2012. ”Encouraging Artistic Risk Taking through Film Policy: The Case of New Danish Screen.” I Film and Risk red. af Mette Hjort, 209-226. Detroit: Wayne State University Press.

Redvall, Eva Novrup. 2013. ”Introduction.” I Writing and Producing Television Drama in Denmark red. af Eva Novrup Redval, 1-19. London: Palgrave McMillan.

Rimestad, Lene og Gravengaard, Gitte. 2014. ”Kapitel 5: Interview.” I Politisk journalistik og kommunikation red. af David Nicolas Hopmann og Morten Skovsgaard, 89-112. København: Hans Reitzels Forlag.

Downloads

Publiceret

2020-04-02

Citation/Eksport

Stürup, M. H., & Bjerregaard, P. J. B. (2020). De danske filmproducenter - risikovillige eller risikoaverse?. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 8(1), 44–77. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/115664