En fænomenologisk helhedsforståelse af intersubjektiviteten – som udlagt af Merleau-Ponty

  • Kristoffer Willert
Nøgleord: Merleau-Ponty, Intersubjektivitet, Fænomenologi, Kroppen, Historien

Resumé

Denne artikel tager fat om Merleau-Pontys fænomenologiske udlægning af fænomenet intersubjektivitet. Det er helt afgørende for hans analyse, at relationen mellem flere bevidstheder ikke kan behandles som et isoleret filosofisk problem. Derfor vil jeg i artiklens første del udlægge Merleau-Pontys forståelse af begreberne ”verden” og det ”præ-objektive liv”. Anden del fremstiller de grundlæggende temaer bag det epistemologiske problem ved erfaringen af andre bevidstheder. Tredje og sidste del undersøger Merleau-Pontys fremstilling af intersubjektivitetsproblemet og fæstner hans løsninger sammen med konklusionerne fra første del og andre centrale temaer fra hans tænkning – kroppen, perceptionen, indstiftelsen, historien – hvilket skal binde en knude om artiklens centrale tese: Merleau-Pontys udlægning af intersubjektiviteten bør ses i lyset af en samlet teori om forholdet mellem subjekt, verden og den anden, som alle peger på en fællesnævner – en allestedsnærværende ambiguitet.

Publiceret
2019-03-10
Citation/Eksport
Willert, K. (2019). En fænomenologisk helhedsforståelse af intersubjektiviteten – som udlagt af Merleau-Ponty. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 7(1), 4 - 25. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112887
Sektion
Artikler