The Danish Veterinary and Food Administration’s Fight against Fake Nutrition News on Digital Media

Forfattere

  • Mie Gundertofte Vestergaard Studerende
  • Laura Mølhave Nielsen Studerende

Nøgleord:

fake news, nutrition, government, credibility, digital media

Resumé

Denne artikel undersøger fake nutrition news på digitale medier, og hvordan Fødevarestyrelsen modarbejder denne udvikling. Gennem en kritisk diskursanalyse af fire cases ønsker vi at belyse Fødevarestyrelsens taktik til at modvirke fake news fænomenet og diskutere, hvordan udviklingen af digitale medier har påvirket spredningen af fake news samt alternative metoder til at bekæmpe fake news. Artiklen konkluderer, at Fødevarestyrelsen bruger ansvars- og troværdighedsdiskurser til at bekæmpe fake news og promovere deres strategi ved at fastsætte dem selv som en troværdig kilde, som forbrugere bør stole på.

Referencer

References
Castells, M. 1996. The Rise of the Network Society. Information Age. Oxford: Blackwell.
Folketinget, n.d.. “Grundlovens paragraf 77”. Retrieved 19.12.18 from https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-gru ndlov/kapitel-8/paragraf-77
Harris, Z. 1952. Discourse analysis. Language, 28, 1.
Hendricks, V. F., & Vestergaard, M. 2019. Reality Lost: Markets of Attention, Misinformation and Manipulation. Cham: Springer. 49-119.
Institut for Menneskerettigheder. n.d.. Ytringsfrihed. Retrieved 19.12.18 from https://menneskeret.dk/viden/laeringsportalen/faq-elever/ytringsfrihed
Kendall, J. 1999. Axial coding and the grounded theory controversy. Western Journal of Nursing Research, 21(6), 743-757.
Lazer, D. M., Baum, M. A., Benkler, Y., Berinsky, A. J., Greenhill, K. M., Menczer, F., ... & Schudson, M. 2018. The science of fake news. Science, 359(6380), 1094-1096.
Lee, C., & Ma, L. 2012. News sharing in social media: The effect of gratifications and prior experience. Computers in Human Behavior, 28(2), 331-339.
Miljø- og Fødevarerministeriet. 2018, August 15. Regeringen vil oplyse for bedre madvaner. Retrieved on 19.12.18 from https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-oplyse-for-bedre-madvaner/
Mullet, D. R. 2018. A General Critical Discourse Analysis Framework for Educational Research. Journal of Advanced Academics, 29(2), 116-142.
Nielsen, C. 2017. Forsker: Stil krav til sociale medier mod ‘fake news’. DR. Retrieved 01.12.18 from https://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/forsker-stil-krav-til-sociale-medier-mod-fake-news
Olsen, T.L. 2018. Nyt fødevareforlig: Kamp mod ‘fake news’ fra madbloggere begynder. DR. Retrieved 19.12.18 from https://www.dr.dk/nyheder/politik/nyt-foedevareforlig-kamp-mod-fake-news-fra- madbloggere-begynder?fbclid=IwAR067TiqRHg1Fb2otpFr_1kUyUc-_yI9nz86VVVOWVrt6hCzk7bbVdg8WZg
Paltridge, B. 2012. Discourse Analysis, An Introduction (2.nd ed., Continuum Discourse). London: Bloomsbury Publishing. 1-220
Priday, R. 2018, April 5. Fake news laws are threatening free speech on a global scale. Wired. Retrieved 19.12.18 from https://www.wired.co.uk/article/malaysia-fake-news-law-uk-india-free-speech
Regeringen. 2018. Regeringsstrategi for mad, måltider og sundhed. Retrieved 01.12.18 from https://mfvm.dk/publikationer/publikation/pub/hent-fil/publication/regeringsstrategi-for- mad-maaltider-og-sundhed/
Regeringen. 2018. Regeringen vil oplyse for bedre madvaner. Retrieved 01.12.18 from https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-oplyse-for-bedre-madvaner/
Rowe, S., & Alexander, N. 2008. Miscommunicating Science. Nutrition Today, 43(3), 103-106.
Rowe, S. B., & Alexander, N. 2017a. Food and Nutrition Science Communications: Behind the Curtain. Nutrition Today, 52(3), 151-154.
Rowe, B. S. & Alexander, N. 2017b. On Post-Truth, Fake News, and Trust. Nutrition Today, 52(4), 179–182.
Seife, C. 2014. Virtual unreality, just because the Internet told you, how do you know it's true? New York: Viking. 2-196
Strauss, A., & Corbin, J. 1990. Basics of qualitative research. Newbury Park, CA: Sage. page 96
Willig, C. 2014. Discourses and discourse analysis. In U. Flick (Ed.), The Sage handbook of qualitative data analysis London, England: Sage. 341-351
Wind-Friis, L. 2017. Det er ikke falske nyheder: Årets ord ER ‘Fake News’. Politiken. Retrieved 19.12.18 from https://politiken.dk/kultur/art6186360/Det-er-ikke-falske- nyheder-%C3%85rets-ord-ER-fake-news<

Downloads

Publiceret

2019-09-19

Citation/Eksport

Vestergaard, M. G., & Nielsen, L. M. (2019). The Danish Veterinary and Food Administration’s Fight against Fake Nutrition News on Digital Media. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 7(2), 21. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112676

Nummer

Sektion

Artikler