Interpersonal Validation in Collective Emotions

Forfattere

  • Tara Skadegaard Thorsen

Nøgleord:

kollektive følelser, gruppemedlemskab, delte følelser, intersubjektivitet, følelser, affekt, fænomenologi

Resumé

I denne artikel foreslås det, at interpersonel validering af kollektive følelser afhænger af en persons mulighed for at dele følelser med andre medlemmer af en gruppe. Det gør det muligt, at kollektive følelser, der haves I isolation, kan blive interpersonelt valideret. For at udvikle hovedargumentet præsenteres der i artiklen to påstande:

Først foretages en konceptuel afklaring af forskellene mellem kollektive følelser, delte følelser og andre gruppefølelser. Det argumenteres, at kollektive følelser adskiller sig fra, og ikke kan reduceres til, delte følelser. I forlængelse heraf argumenteres det, at både delte og kollektive følelser er specifikke typer gruppefølelser. Herefter skelnes mellem kollektive følelser og andre gruppefølelser, som eksempelvis smitsomme følelser. Slutvis beskrives, hvordan kollektive følelser er strukturelt relateret til delte følelser.

Dernæst introduceres en skelnen mellem, hvad der i artiklen kaldes objektivt gruppemedlemskab og intersubjektivt gruppemedlemskab. I sporet af Joona Taipales adskillelse af gruppeidentitet fra gruppemedlemskab (2017) tager denne artikel fat i Taipales begreber med en yderligere distinktion under gruppemedlemskab, inspireret af Edith Steins definitioner af ”community” (fællesskab/kommune) og ”society” (samfund) (2000). Intersubjektivt medlemskab relaterer til Steins begreb om ”community” og har at gøre med, hvordan andre mulige medlemmer i en gruppe ville anerkende en persons medlemskab i gruppen.

Interpersonel validering af kollektive følelser udlægges hermed som afhængig af en persons intersubjektive gruppemedlemskab, hvilket igen afhænger af, hvordan mulige andre anerkender en person som medlem af en gruppe. Forståelsen af mulige andre er inspireret af Dan Zahavis læsning af Edmund Husserls diskussioner om intersubjektivitet (Zahavi 1997; 2017).

Hovedargumentet for artiklen er hermed, at kollektive følelser kan valideres interpersonelt, hvis mulige andre medlemmer af en gruppe ville dele følelser med den person, der har en kollektiv følelse.

Downloads

Publiceret

2019-09-19

Citation/Eksport

Skadegaard Thorsen, T. (2019). Interpersonal Validation in Collective Emotions. Tidsskrift for Medier, Erkendelse Og Formidling, 7(2), 24. Hentet fra https://tidsskrift.dk/mef-journal/article/view/112667

Nummer

Sektion

Artikler