En undersøgelse af mundtlighed på Københavns Universitets bacheloruddannelse i Dansk

Authors

  • Sine Hjuler Københavns Universitet
  • Anna Kragskov Larsen Københavns Universitet

Keywords:

Mundtlighed, Universitetsuddannelser, Danskunndannelse, Talesprog, Sprognormer

Abstract

In this article, we investigate how oral proficiency teaching is represented in the Bachelor of Arts in Danish at the University of Copenhagen. Our target groups are students at their third semester who are following the curriculum of 2012, and their teachers. We find that the curriculum of 2012 has a variety of broad formulations concerning requirements of written and spoken language, respectively. Even though the students consider themselves competent in spoken language, they express a wish for more education in this field. We find that oral proficiency teaching at the Bachelor of Arts in Danish is not regarded as significant content at the University of Copenhagen, and that the limited focus on oral proficiency might be a result of non-existing norms of spoken language.

Author Biographies

Sine Hjuler, Københavns Universitet

Anna og Sine har begge studeret Dansk på Københavns Universitet siden 2012. På bacheloruddannelsen tog Anna tilvalg i psykologi, og Sine i Medarbejderkommunikation, hvormed vi i dag tilgår vores specialisering i kommunikation med supplerende fagligheder. Vi skriver for nuværende speciale om offentlig kommunikation, da kommunikationsstudierne er det, der har været vores faglige fællesnævner på vores kandidatuddannelse.

Anna Kragskov Larsen, Københavns Universitet

Anna og Sine har begge studeret Dansk på Københavns Universitet siden 2012. På bacheloruddannelsen tog Anna tilvalg i psykologi, og Sine i Medarbejderkommunikation, hvormed vi i dag tilgår vores specialisering i kommunikation med supplerende fagligheder. Vi skriver for nuværende speciale om offentlig kommunikation, da kommunikationsstudierne er det, der har været vores faglige fællesnævner på vores kandidatuddannelse.

References

Boelt, V. & M. Jørgensen (red.). 2009. Mundtlighed - teori og praksis. Aarhus: KvaN.

Fremtidens danskfag. 2003. Fremtidens danskfag – en diskussion af dansk- faglighed og et bud på dens fremtid. København: Undervisningsministeriet.

Haugsted, M. 2004. Taletid – mundtlighed, kommunikation og undervisning. København: Alinea.

Haugsted, M. 2009. Læreren som mundtlig vejleder. V. Boelt, & M. Jørgensen (red.), Mundtlighed – teori og praksis, 224–240. Aarhus: KvaN.

Hvass, H. 2003. Retorik – at lære mundtlig formidling. København: Gyldendal.

Jacobsen, H. G. 2004. Godt sprog – rigtigt sprog – korrekt sprog. C. Horst & K. Lund (red.), Norm og acceptabilitet. 51–63. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Jørgensen, P. S. 2011. Talegaver – mundtlig fremstilling for studerende (2. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Kristiansen, T. 2000. Normering og holdninger. A. Holmen & J. N. Jørgensen (red.), Sprogs status i Danmark år 2011. 21–58. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Kvale, S. & S. Brinkmann. 2009. Interview – introduktion til et håndværk (2. udg). København: Hans Reitzel Forlag.

Launsø, L., L. Olsen & O. Rieper. 2011. Forskning med og om mennesker – forskningstyper og forskningsmetoder i samfundsforskning (6.udg.). København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.

Elbro, C. & E. Hansen. 1990. Talesprog. Mål og Mæle 13(2): 9–16.

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Dansk, 2012-ordningen, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Downloads

Published

2017-02-26

How to Cite

Hjuler, S., & Larsen, A. K. (2017). En undersøgelse af mundtlighed på Københavns Universitets bacheloruddannelse i Dansk. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 2(1), 16–28. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/25631

Issue

Section

Articles