Modersmål: Investering eller pligt? En undersøgelse af polske forældres og Københavns Kommunes syn på modersmålsundervisning

Authors

  • Paulina Bala University of Copenhagen

Keywords:

modersmålsundervisning, polsk, immigration, motivation,

Abstract

In this article I investigate Polish parents living in Denmark and their motivations for letting their children participate in mother tongue education by looking at how their investment (or lack of investment) is linked to aspects of socio-economics, identity, and language ideology.

I use Norton´s (1995, 2000, 2013) notions regarding motivation not being a primary factor in language acquisition in my investigation of contextual power relations and parental investment. I apply Duchêne and Heller’s (2012) distinction between pride and profit to determine what values parents associate with mother tongue.

I find no statistically significant correlation between the children´s participation in mother tongue education and their parents´ education and employment. Sociolinguistic parameters like gender and age are relatively identical for children who attend mother tongue education and those who do not. Subsequently I have to look at language ideology to discover the differences.

I find that parents who send children to mother tongue classes are driven by language ideology. They express pride and profit values connected to the mother tongue and learning Polish is considered to be an investment. I find the parent’s perspective to differ from the one of the Copenhagen Municipality and I discuss the possible consequences of this difference.

Author Biography

Paulina Bala, University of Copenhagen

Efter en bacheloruddannelse i Dansk på KU, er jeg i fuld gang med kandidatuddannelsen i Sprogpsykologi, som jeg supplerer med studiemønsteret i Dansk som andet- og fremmedsprog. Jeg interesserer mig særligt for sprog(brug) i institutionelle sammenhænge, som f.eks. klasseværelset, retssalen, lægepraksis, alarmopkald, herunder situationer, hvor etableringen af fælles forståelse bliver udfordret. Mine foretrukne metoder er Konversationsanalyse, Systemisk funktionel lingvistik og inferentiel statistik.

References

Bourdieu, P. 1986. The Forms of Capital. J. G. Richardson (red.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education. 241-258. Westport, CT: Greenwood.

Duchêne, A. & M. Heller (red.), 2012. Language in Late Capitalism: Pride and Profit. Oxford: Routledge.

Fogtmann, C. 2014. Forståelsens psykologi – mentalisering i teori og praksis. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Garapich, M. P. 2008. Odyssean Refugees, Migrants and Power: Construction of the ‘Other’ and Civic Participation within the Polish Community in the UK. D. Reed-Danahay & C. B. Drettell (red.), Citizenship, Political Engagement, and Belonging: Immigrants in Europe and the United States, 124-143. New Brunswick: Rutgers University Press.

Gardner, R. C. & W. E. Lambert. 1972. Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, MA: Newbury House.

Gergen, K. J. 2010. Det relationelle selv. En invitation til socialkonstruktionisme. København: Mindspace.

Goffman, E. 1967. Interactionl Ritual. Essays on face-to-face interaction. New York: Pantheon Books.

Holm, L. & H. P. Laursen. 2010. Dansk som andetsprog: Pædagogiske og didaktiske perspektiver. Frederiksberg: Dansklærerforeningen.

Jørgensen, J. N. 2011. Normer om sprogvalg i superdiversiteten. Danske talesprog 11. 165-184.

Karrebæk, M. S. 2006. Tosprogede børn i det danske samfund. København: Hans Reitzels Forlag.

Nielsen, S. B. 2012. Sprogpsykologi – det teoretiske grundlag. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Norton, B. 1995. Social Identity, Investment, and Language Learning. Tesol Quarterly 29(1). 9-31.

Norton, B. 2000. Identity and Language Learning: Gender, ethnicity and educational change. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.

Norton, B. 2013. Identity and Language Learning: Extending the conversation, Bristol: Multilingual Matters.

Rampton, B. 1995. Crossing: Language and Ethnicity among Adolescents. Manchester: Longman.

Weedon, C. 1987. Feminist Practice and Poststructuralist Theory, Oxford: Blackwell.

Bekendtgørelse om folkeskolens modersmålsundervisning. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=163933 (tilgået 16. maj 2016).

Danmarks Statistik. 2015. Indvandrere i Danmark 2015. http://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20703&sid=indv2015 (tilgået 16. maj 2016).

Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC). 2008. Danmark har ondt i modersmålet - En kortlægning af kommunernes undervisning i skoleåret 2007/08. http://www.ft.dk/samling/20141/almdel/buu/spm/196/svar/1242057/1515850.pdf. (tilgået 16. maj 2016).

Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination (DRC). 2008. Billagsrapport til Danmark har ondt i modersmålet. http://www.ft.dk/samling/20141 /almdel/buu/spm/196/ svar/1242057/1515849.pdf (tilgået 16. maj 2016).

Undervisningsministeriet. 2009. Fælles Mål 2009 – Modersmålsundervisning, Faghæfte 46, Undervisningsministeriets håndbogsserie.

Downloads

Published

2016-05-31

How to Cite

Bala, P. (2016). Modersmål: Investering eller pligt? En undersøgelse af polske forældres og Københavns Kommunes syn på modersmålsundervisning. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 1(1), 63–79. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/23501

Issue

Section

Articles