Ortografiens indflydelse på udtalen og den metafonologiske opmærksomhed hos lørnere af dansk som andetsprog

Et case-studie af tre begyndere med slovensk som modersmål

Authors

  • Maja Oresnik Aarhus University

Keywords:

language acquisition, pronunciation, metaphonological awareness, phonetic transfer

Abstract

This study aims to examine the pronunciation of three adult beginner learners of Danish with Slovenian as their first language in a read-aloud task. None of the three learners have had formal instruction in the Danish language, e.g., through language school or private lessons. I investigate whether their pronunciation is influenced by their first language. Along with that, I observe how metaphonological awareness manifests itself in the individual beginner learner of Danish as a second language. The study shows that there are individual differences but also some similarities between the three speakers. All three speakers show first language transfer on the level of pronunciation in the read-aloud task. The study also shows that the learners use their knowledge of letter-to-sound correspondences from other languages they know and make a transfer from these as well as from their first language. Metaphonological awareness is present but different in all three cases. This indicates that learners make conscious reflections on language already at the beginner level, and that they do this even though they never had any formal instruction in Danish sound-to-letter correspondence. Even beginner-level learners can reflect on and are consciously noticing the correspondences.

Author Biography

Maja Oresnik, Aarhus University

Maja Oresnik is a Master student of linguistics at Aarhus University. She completed her undergraduate studies in intercultural pedagogy and Danish as a foreign language from the University of Southern Denmark. 

References

Best, C. T. & Tyler, M. D. (2007). Non-native and second language speech perception. I Bohn, O.,

& Munro, M. J. (Eds.). Language experience in second language speech learning: In honor of

James Emil Flege. John Benjamins Publishing.

Capellini, S. A., & Pinheiro, F. H. (2015). Development and implementation of metaphonological

skills and reading assessment and intervention programs. Procedia, Social and Behavioural

Sciences, 174, 1650-1658.

Escudero, P. & Wanrooij, K. E. (2010). The effect of L1 orthography on non-native vowel

perception. Language and Speech, 53(3), 343-365.

Escudero, P. Simon, E., & Mulak, K. E. (2014). Learning words in a new language: Orthography

doesn't always help. Bilingualism (Cambridge, England), 17(2), 384-395.

Hamada, M. & Koda, K. (2008). Influence of first language orthographic experience on second

language decoding and word learning. Language Learning, 58(1), 1-31.

Hayes-Harb, R. & Barrios, S. (2021). The influence of orthography in second language

phonological acquisition. Language Teaching, 54(3), 297-326.

Kieseier, T., Thoma, D., Vogelbacher, M., & Holger, H. (2022). Differential effects of

metalinguistic awareness components in early foreign language acquisition of English

vocabulary and grammar. Language Awareness, 31(4), 495-514.

Komar, S. (2019). The Challenges, Methods and Results of Teaching GB Pronunciation to Slovene

EFL Students. ELOPE: English Language Overseas Perspectives and Enquiries, 16(1), 101-

Holm, L. & Laursen, H. P. (2021). Dansk som andetsprog – pædagogiske og didaktiske

perspektiver. Dansklærerforeningens forlag.

Holmen, A. (1990). Udviklingslinier i tilegnelsen af dansk som andetsprog-en kvalitativ, kvantitativ

analyse. Institut for dansk sprog og litteratur.

Juul, H. (2010). Ka-tt-epin-er. NyS, Nydanske Sprogstudier, (39), 10-32.

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Udførelse af interview. I Interview: Det kvalitative

forskningsinterview som håndværk (3. udg., s. 177-196). Hans Reitzels Forlag.

Lund, K. (2003). Alder og accent. I Sprogforum: Tidsskrift for Sprog- Og Kulturpædagogik, 9(26),

-16.

Major, R. C. (2001). Foreign accent: The ontogeny and phylogeny of second language phonology.

Lawrence Erlbaum Associates.

Norman Jørgensen, J. (1999). Om tilegnelse af dansk udtale hos voksne indlærere. I Holmen, A. &

Lund, K. (red.), Studier i dansk som andetsprog. Alfabeta.

Petersen, E. N. & De Muckadell, C. S. (2014). Videnskabsteori: Lærebog for

Sundhedsprofessionelle. Gads forlag.

Rafat, Y. (2016). Orthography-induced transfer in the production of English-speaking learners of

Spanish. The Language Learning Journal, 44(2), 197-213.

Schachtenhaufen, R. (2022). Ny dansk fonetik. BoD–Books on Demand.

Schmidt, R. (1995). Consciousness and foreign language learning: A tutorial on the role of attention

and awareness in learning. Attention and awareness in foreign language learning, 9, 1-63.

Schmidt, R. (2010). Attention, awareness, and individual differences in language learning. I W. M.

Chan, et al. (red.), Proceedings of CLaSIC 2010, 2-4, 721-737. National University of

Singapore, Centre for Language Studies.

Snefstrup, K. & Møller, L.S. (2010) Det lyder godt. Grundbog i udtale. København: Alfabeta.

Thorborg, L. (2009). Dansk udtale i 49 tekster (3. udgave). Forlaget Synope.

Tivadar, H. (1999). Fonem /v/ v slovenskem govorjenem knjižnem jeziku. I Slavistična

Revija, 47(3), 341-361.

Tivadar, H. (2016). Slovenska fonetika za tuje študentke in študente. I Drugačnost v slovenskem

jeziku, literaturi in kulturi, s. 111-116.

Tyler, M. D. (2019). PAM-L2 and phonological category acquisition in the foreign language

classroom. A sound approach to language matters–In honor of Ocke-Schwen Bohn, 607-630.

Wrembel, M. (2011). Metaphonetic Awareness in the Production of Speech. I Pawlak, Waniek-

Klimczak & Majer (red.), Speaking and Instructed Foreign Language Acquisition (s. 169-

. Multilingual Matters.

Wrembel, M. (2015). Metaphonological awareness in multilinguals: A case of L3 polish. Language

Awareness, 24(1), 60-83.

Downloads

Published

2024-06-12

How to Cite

Oresnik, M. (2024). Ortografiens indflydelse på udtalen og den metafonologiske opmærksomhed hos lørnere af dansk som andetsprog: Et case-studie af tre begyndere med slovensk som modersmål. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 9(1), 23–39. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/146647