”I virkeligheden er det jo ikke tiggeriet, der er det store problem”

Stranger-danger-diskurs i en dansk kontekst

Authors

  • Emilie Willads Petersen University of Copenhagen

Abstract

This study investigates how the stranger danger discourse as described by Ahmed (2000) can be understood in a Danish context. It asks the questions of how fear as a phenomenon occurs during legislative processes and how it affects the social identities ascribed to the participants involved in the process. These questions are examined through a critical discourse analysis of the legislative process of an anti-begging law that was passed by the Danish Parliament in 2017. The analysis shows that the identification of participants is primarily based on either the presence or absence of the categories ‘dwelling’ and ‘Danishness’. Activation of the two categories form a social hierarchy through which the participant in the lowest position, in this case foreign homeless people, are recognized as strangers. The study concludes that the presence of people recognized as strangers in a Danish societal context becomes an image of the end of the Welfare State, and in order to keep status quo it leads to a wish of disposal of the deviating element. In this way the anti-begging law and the legislative process around it becomes an illustrative example of how the stranger danger discourse can be (re)produced on a political level.

Author Biography

Emilie Willads Petersen, University of Copenhagen

Emilie er kandidatstuderende i sprogpsykologi på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns Universitet. Hendes undersøgelsesfelt indbefatter sproglige analyser af forskellige emner inden for politisk kommunikation, herunder lovforslag og formidling af gældende lov.

References

Ahmed, S. (2000). Strange Encounters. London: Routledge.

Ahmed, S. (2014). The Cultural Politics of Emotion (2. udgave). Edinburgh: Edinburgh University.

Andersen, T. & Holsting, A. (2015). Teksten i grammatikken. Odense: Syddansk Universitet.

Brems, E. & Timmer, A. (2016). Stereotypes and Human Rights Law. Cambridge: Intersentia.

Durkheim, E (2005). Den sociologiske metodes regler. København: Hans Reitzels Forlag.

Edgar, B., Doherty, J. & Meert, H. (2004). Immigration and homelessness in Europe. Bristol: Policy Press.

Eurostat (2021). Eurostat: Asylum and first-time asylum applicants by citizenship, age and sex – annual aggregated data (rounded) [datasæt]. Lokaliseret d. 01.02.2021 på: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/MIGR_ASYAPPCTZA__custom_507348/default/table?lang=en

Fairclough, N. (2001). The Discourse of New Labour: Critical discourse analysis. I M. Wetherell (red.). Discourse as data: a guide for analysis (229-266). London: Sage and the Open University.

Fairclough, N. (1995). Media discourse. London: Edward Arnold.

Goffman, E. (2014) Stigma: om afvigernes sociale identitet. Frederiksberg: Samfundslitteratur.

Granov, K. & Andersen, A (2020). Velfærdsstaten. Lokaliseret d. 28.09.2021 på: https://faktalink.dk/titelliste/velfaerdsstaten

Greussing, E. & Boomgaarden, H. (2017). Shifting the refugee narrative? An automated frame analysis of Europe’s 2015 refugee crisis. Journal of Ethnic and Migration Studies, 43 (11), 1749–1774.

Hübinette, T. & Lundström, C. (2014). Three phases of hegemonic whiteness. Social Identities, 20 (6), 423-437.

Jiwani, Y., & Richardson, J. E. (2011). Discourse, ethnicity and racism. I Teun van Dijk (red.), Discourse studies: A multidisciplinary introduction (s. 241-262). London: SAGE Publication.

L 215 (2016-2017). Forslag til lov om ændring af straffeloven: Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri (fremsættelse, 1. d. 02/06/2017 og 2. behandling d. 14/06/2017). Hentet fra: https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l215/index.htm

Larsen, N (1969). Passing. Philadelphia: Negro University Press.

Oakes, P. (2004). The Root of all Evil in Intergroup Relations? Unearthing the Categorization Process. I M.B. Brewer & M. Hewstone (red.), Social Cognition (s. 102-119). Oxford: Blackwell.

Sacks, H. (1992). Lectures on Conversation, “Lectures 11-13, 1967: Category-bound activities” (568-589). Oxford: Blackwell.

Skensved, E., Nissen, G. & Kufahl, R. (2018). Governing Homeless European Migrants in Copenhagen: An Analysis of the Political and Juridical Responses to the Presence of Homeless European Migrants in Copenhagen [speciale]. Aalborg Universitet. Lokaliseret d. 16.11.2021 på: https://projekter.aau.dk/projekter/en/studentthesis/governing-homeless-european-migrants-in-copenhagen(4a72bd36-f78d-44b7-a61a-0456b55ad0c1).html

Tiggeriloven (2017). Lov om ændring af straffeloven: skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri. (Lov nr. 753 af 19/06/2017). Lokaliseret d. 16.11.2021 på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/753

Van Dijk, T. (2005). Racism and Discourse in Spain and Latin America. Amsterdam: John Benjamins.

Zoneforbuddet (2018). Lov om ændring af lov om politiets virksomhed: udvidet bemyndigelse til at fastsætte regler om zoneforbud (Lov nr. 131 af 27/02/2018). Lokaliseret d. 16.11.2021 på: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/131.

Downloads

Published

2022-01-10

How to Cite

Petersen, E. W. (2022). ”I virkeligheden er det jo ikke tiggeriet, der er det store problem”: Stranger-danger-diskurs i en dansk kontekst. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 6(2), 54–67. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/129805