Læs dette da det er et bankkup

Om imperativers funktioner i danske trusselsbreve

  • Hannah Fedder Williams Aarhus University
Keywords: threats, threatening language, threatening letters, forensic linguistics, imperative mood, rhetorical moves

Abstract

This paper examines one salient linguistic feature found in threatening letters, namely imperatives. The focus is on the different functions that imperative verbs can perform in threatening letters, and the paper initially introduces the essential theoretical background.

The analysis is based on authentic threatening letters collected and published in two books in 2011 and 2016. More specifically, it will briefly present how many threatening letters the two publications contain and how many of them contain imperatives. The analysis will focus on the threatening letters containing imperatives through a categorization based on the concept of rhetorical moves (Swales 1990), in which the imperative forms are present. The analysis finds that imperatives can be part of eight different types of rhetorical moves in threatening letters, and further presents qualitative analyses of examples of each rhetorical move.

Furthermore, the paper discusses the presence of imperatives in threatening letters. It is suggested that more research (both quantitative and qualitative) is needed before imperatives can be established as a characteristic feature of Danish threats.

Author Biography

Hannah Fedder Williams, Aarhus University

Hannah Fedder Williams starter på kandiddatuddannelsen i lingvistik på Aarhus Universitet i efteråret 2020. Hannah er særligt interesseret i retslingvistik og herunder forskellige former for sproglig analyse af tekster, diskurser og samtaler i juridiske kontekster. 

References

Austin, John. 1963. How to do things with words. Oxford: Oxford University Press.
Baxter, J. 2014. Double-voicing at work: power, gender and linguistic expertise. London: Palgrave Macmillan.
Christensen, Tanya Karoli. 2009. Tag nu bare økomælken. Om imperativ og modalpartikler i dansk, i R. Therkelsen & E.S. Jensen (red.) Dramatikken i grammatikken. Festskrift til Lars Heltoft, Roskilde: Institut for Kultur og Identitet, Roskilde Universitet, 51-67.
Christensen, Tanya Karoli. 2017. Ordet fanger. Retslingvistik i en dansk kontekst. Nydanske Sprogstudier 52-52. 169-206.
Danmarks Statistik. 2018. Flere anmeldelser af vold og Trusler. https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/ NytHtml?cid=26304 (besøgt 29. november 2019)
Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. 2018. Ordbog over det Danske Sprog. https://ordnet.dk/ ods/forside (besøgt 18. december 2018).
Engelhardt, Robin & Christian Lund. 2011 [2008]. Jeg er bevæbnet og jeg har tømmermænd, 1. udg., 6. oplag. København: People’s Press.
Engelhardt, Robin & Christian Lund. 2016 [2009]. Jeg tager bomben med når jeg går, 1. udg.,
5. oplag. København: People’s Press.
Fraser, Bruce. 1998. Threatening Revisited. Forensic Linguistics 5(2). 1350-1771.
Gales, Tammy. 2011. Identifying interpersonal stance in threatening discourse: An appraisal analysis. Discourse Studies 13(1). 27–46.
Gales, Tammy. 2015. Threatening Stances: A corpus analysis of realized vs. non-realized threats. Language and Law 2(2). 1-25.
Grant, Tim. 2007. Quantifying evidence for forensic authorship analysis. International Journal of Speech, Language and the Law. 14(1). 1-25.
Hansen, Erik and Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog, vol. I. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Københavns Universitet. 2018. Truslers sprog og genre. https://nors.ku.dk/forskning/projekter/truslers-sprog-og-genre/ (besøgt 29. november 2019).
Milburn, Thomas W. & Kenneth H. Watman. 1981. On the nature of Threat: A Social Psychological Analysis. New York: Praeger Publishers.
Muschalik, Julia. 2018. Threatening in English: A Mixed Methods Approach. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company.
Nielsen, Peter Juul. 2015. Den danske imperativmorfologi som et andenordensnul. Ny Forskning i Grammatik 22. 215-232.
Nielsen, Gorm Toftegaard, Thomas Elholm & Morten Nielsen Jakobsen. 2017. Kommenteret straffelov: Speciel del. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
Olsson, John & June Luchjenbroers. 2014. Time, variation and genre. I: John Olsson & June Luchjenbroers, Forensic Linguistics, 3. udg.., 33-48. London & New York: Bloomsbury Academic.
Salgueiro, Antonio B. 2010. Promises, threats and the foundations of speech act theory. International Pragmatics Association 20(2). 213-228.
Searle, John R. 1969. Speech acts: An essay in the philosophy of language. Cambridge: Cambridge University Press.
Searle, John R. 1975. A taxonomy of illocutionary acts. I Keith Gunderson (red.), Language, Mind and Knowledge. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Shuy, Roger. 1993. Language Crimes. Cambridge: Blackwell Publishers.
Swales, John M. 1990. Genre Analysis: English in academic and research settings. New York & Melbourne: Columbia University Press.
Palsbro, Lene. 2003. Genre – sig tekstens navn. I Elisabeth Halskov Jensen & Jenny Anneberg Olesen (red.): Tekstens Univers: En introduktion til tekstvidenskab, 97-135. Aarhus: Klim.
Walton, Douglas. 2000. The speech act of making a threat. I Douglas Walton: Scare tactics: Arguments that appeal to fear and threats, 101-128. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.
Yamanaka, Nobuhiko. 1995. On indirect threats. International Journal for the Semiotics of Law 7(22). 37-52.
Published
2019-12-15
How to Cite
Williams, H. (2019). Læs dette da det er et bankkup. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 4(2), 60-78. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/117799