”De påståede voldtægter skulle angiveligt være foregået”

En undersøgelse af mediernes sproglige fremstilling af voldtægt, røveri og indbrud

Authors

  • Lærke Nørgaard Sørensen Aarhus University

Keywords:

Written media language, rape, robbery, burglary, epistemic modality, evidentiality

Abstract

This study tests the claims put forward by two media debaters, who argue that the Danish press throw suspicion on rape victims in news articles by using linguistic expressions which question whether the crime has occurred. Both debaters mention the Danish adverb “angiveligt” (which corresponds roughly to the English adverb “ostensibly”) as a frequent and in their view problematic word in articles about rape. They also argue that such language usage does not exist in articles about other crimes such as robbery and burglary.

The study thus compares the language usage in news articles about rape, robbery, and burglary for July 2015 and 2018 in terms of the use of epistemic and evidential markers.

The applied method is linguistic textual analysis of these markers which the journalist uses to comment the content of his/her proposition with the aim of evaluated probability (epistemic modality) or information source (evidentiality).

The results show that in this data material there is a difference in the language used in articles about rape compared to articles about robbery and burglary. Epistemic and evidential markers are also used in articles about robbery and burglary, but not to the same extent as for rape. This suggests a greater linguistic caution when it comes to descriptions of rape.

References

Aikhenvald, Alexandra. Y. 2004. Evidentiality. Oxford: Oxford University Press.
Brink, Lars. 2009. Angiveligt - en ansvarsflugt. I: Inger Schoonderbeek Hansen & Peter Widell (red.), Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 12. 107-114. Aarhus: Aarhus Universitet.
Gjerskov, Mette. 2017. Mette Gjerskov raser: Hvorfor for hulen bliver denne gruppe mødt med mistro? BT.dk. Berlingske Media A/S. https://www.bt.dk/politik/mette-gjerskov-raser-hvorfor-for-hulen-bliver-denne-gruppe-moedt-med-mistro (senest tilgået 24/3 – 2019)
Laudrup, Camilla, Bjarne Laursen, Katrine Sidenius, Flemming Balvig, Maj-Britt Elise Martinussen & Karin Sten Madsen. 2010. Voldtægt der anmeldes Del VI: Voldtægtsanmeldelsers vej gennem retssystemet. Glostrup: Det Kriminalpræventive Råd.
Lynggaard, Kennet. 2015. Dokumentanalyse. I: Brinkmann, Svend & Lene Tanggaard (red.). 2015. Kvalitative metoder: en grundbog. 2. udgave. 153-167. København: Hans Reitzels Forlag.
Lyons, John. 1977. Semantics Volume 2. Cambridge: Cambridge University Press.
Martinussen, Maj-Britt Elise, Flemming Balvig, Bjarne Laursen, Karin Sten Madsen & Katrine Sidenius. 2009. Voldtægt der anmeldes. Del II: Falsk anmeldelse af voldtægt. Glostrup: Det Kriminalpræventive Råd.
Mortensen, Janus. 2006. Epistemic and Evidential Sentence Adverbials in Danish and English: A Camparative Study. Speciale. Institut for Sprog og Kultur, Dansk og Engelsk, Roskilde Universitetscenter.
Mortensen, Janus. 2008. Epistemiske og evidentielle sætningsadverbialer i dansk. Ny Forskning I Grammatik 15. 133-156.
Nuyts, Jan. 2001a. Epistemic modality, Language, and Conceptualization: A cognitive- pragmatic perspective. John Benjamins. https://ebookcentral-proquest-com.ez.statsbiblioteket.dk:12048
Nuyts, Jan. 2001b. Subjectivity as an evidential dimension in epistemic modal expressions. Journal of Pragmatics 33. 383-400.
Pedersen, Anne-Julie Boesen Britta Kyvsgaard & Flemming Balvig. 2016. Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersøgelse 2005-2015. Justitsministeriet, Københavns Universitet, Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet.
Pedersen, Christian Roar. 2017. Pressen mistænkeliggør voldtægtsofre. Jyllands-Posten.dk. JP/Politikens Hus A/S. https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE9625960/pressen-mistaenkeliggoer-voldtaegtsofre/ (senest tilgået 24/3 – 2019)

Downloads

Published

2019-09-02

How to Cite

Sørensen, L. N. (2019). ”De påståede voldtægter skulle angiveligt være foregået”: En undersøgelse af mediernes sproglige fremstilling af voldtægt, røveri og indbrud. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 4(1), 5–22. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/115709