Skrivning som produktion og reproduktion

En empirisk undersøgelse af, hvorfor nogle gymnasielever er bedre til skriftlig dansk end andre

Authors

  • Christine Trolle University of Copenhagen
  • Anna Pors University of Copenhagen

Abstract

At the most simple level, Pierre Bourdieu’s notion of ’cultural capital’ pertains to knowledge of the dominant conceptual and normative codes inscribed in a culture. This article investigates how pupils’ differences in cultural capital are reproduced in their written assignments in Danish in upper secondary school, and how their teachers contribute to this reproduction in their evaluations. The investigation is organised into three parts: A first quantitative analysis based on a survey which investigates the correlation between the pupils’ levels of cultural capital and their grades in written assignments in Danish, a second qualitative analysis which examines how cultural capital is evident in three assignments and finally a quantitative analysis which categorizes the teachers’ evaluations into four categories to reveal if the teachers discriminate between pupils with low and high levels of cultural capital. In the first quantitative analysis, we find a strong and positive correlation between the pupils’ levels of cultural capital and their grades in written assignments in Danish. The quantitative analysis also suggests that the transition of cultural capital from parents to children, especially in the form of the parents’ communication with their children, has an effect on the children’s grades in written assignments in Danish. In the second qualitative analysis we find that the pupils’ cultural capital is evident in the way the pupils develop information in their assignments, and how they create continuity at the most general level. The results indicate that the pupils with high cultural capital are quicker to develop new information and create continuity. And finally, the last analysis indicates that the teachers contribute to the reproduction of cultural capital by giving an unequal amount and a different quality of feedback to the pupils with low and high cultural capital. This mostly benefits the pupils with a high level of cultural capital.

References

Bang Petersen, P. (2012). Indekskonstruktion. I L. Bøgh Andersen, K. Møller Hansen, & R. Klemmensen (Red.), Metoder i statskundskab (2. udg., s. 401–421). København: Hans Reitzels Forlag.
Bourdieu, P. (1987). What Makes a Social Class? On The Theoretical and Practical Existence of Groups. Berkeley Journal of Sociology, 32, 1-17.
Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (2006). Reproduktionen. Bidrag til en teori om undervisningssystemet. (1. udg.). København: Hans Reitzels Forlag.
Hestbæk Andersen, T. & Smedegaard, F. (2005). Hvad er meningen? (1. udg., Bd. 2005). Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Jæger, M. M. (2009). Equal Access but Unequal Outcomes: Cultural Capital and Educational Choice in a Meritocratic Society. Social Forces, 87(4), 1943–1971.
Järvinen, M. (2007). Pierre Bourdieu. I H. Andersen & L. Bo Kaspersen (Red.), Klassisk og moderne samfundsteori (4. udg., s. 345–366). København.
Kristensen, Tore og Inge Lise Pedersen (2006) Sociolingvistik. NyS 34-35: 217-257
Møller Hansen, K. (2012). Kvantitative datakilder. I L. Bøgh Andersen, K. Møller Hansen, & R. Klemmensen (Red.), Metoder i statskundskab (2. udg., s. 287–301). København: Hans Reitzels Forlag.
Møller Hansen, K., & Klemmensen, R. (2012). Lineær regression (OLS). I L. Bøgh Andersen, K. Møller Hansen, & R. Klemmensen (Red.), Metoder i statskundskab (2. udg., s. 384–400). København: Hans Reitzels Forlag.
Risbjerg Thomsen, S. (2012). Stikprøveudvælgelse. I L. Bøgh Andersen, K. Møller Hansen, & R. Klemmensen (Red.), Metoder i statskundskab (2. udg., s. 324–338). København: Hans Reitzels Forlag.
Undervisningsministeriet. (2016). Aftaletekst om styrkede gymnasiale uddannelser. Hentet 17. januar 2018, fra http://cms.uvm.dk/global/news/uvm/udd/gym/2016/jun/160603 bredt forlig om gymnasiereform.
Undervisningsministeriet. (2013). Dansk A – stx, juni 2013. I Undervisningsministeriet Bekendtgørelse om uddannelse til studentereksamen. Hentet d. 19. januar 2019, fra https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil15
Undervisningsministeriet. (2010). Vejledningen/ Råd og vink. Stx-bekendtgørelsen Dansk A. Hentet d. 8. december 2018, fra https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner/laereplaner-2013/fag-paa-stx?fbclid=IwAR28QeZKNahqI14dvV3HO4gKoa3ypxQ4FpoxeQx4JGoUkWrZbUUEAnRHf70

Downloads

Published

2019-02-19

How to Cite

Trolle, C., & Pors, A. (2019). Skrivning som produktion og reproduktion: En empirisk undersøgelse af, hvorfor nogle gymnasielever er bedre til skriftlig dansk end andre. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 3(2), 23–48. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/112502

Issue

Section

Articles