Om præpositionsstranding i dansk

Authors

  • Michael Nguyen Aarhus Universitet

Abstract

Denne artikel handler om hvilke sætninger der er mulige og umulige, nærmere bestemt hvornår en specifik konstruktion, nemlig præpositionsstranding (PS), er mulig og umulig. Artiklen skal give læseren et afsæt til at analysere PS. Artiklen gennemgår således (i) de kontekster i hvilke konstruktionen er mulig og umulig, og (ii) to udvalgte analyser af PS, en funktionel (Takami 1988, 1992) og en formel (Hornstein og Weinberg 1981). Læseren kan i en fremtidig analyse af PS forholde sig til empirien i denne artikel og til de styrker og problemer som de to tilgange har. De to tilgange giver både konceptuelle og konkrete værktøjer som læseren kan anvende i sin analyse.

References

Barrie, Michael & Isaiah Won Ho Yoo. 2017. Bare Nominal Adjuncts. Linguistic Inquiry 48(3). 499–512.
Boeckx, Cedric. 2012. Syntactic Islands. Cambridge: Cambridge University Press.
Caponigro, Ivano & Lisa Pearl 2008. Silent prepositions: Evidence from free relatives *. I Anna Asbury, Jakub Dotlačil, Berit Gehrke, and Rick Nouwen (red.), The Syntax and Semantics of Spatial P, 365-385, Amsterdam: Benjamins, 2008
Chomsky, Noam. 1977. On wh-movement. I Peter Culicover, Thomas Wasow & Adrian Akmajian (red.), Formal syntax. 71–132. New York: Academic Press.
Chomsky, Noam. 1980. On binding. Linguistic Inquiry 11(1). 1–46.
Chomsky, Noam. 1988. Lectures on Government and Binding, 5th ed.t. Dordrecht: Foris Publications.
Christensen, Robert Zola & Lisa Holm Christensen. 2005. Dansk grammatik. Odense: Syddansk Universitetsforlag.
Deane, Paul. 1991. Limits to attention: A cognitive theory of island phenomena. Cognitive Linguistics 2(1). 1–64.
Dik, Simon C. 1997. The Theory of Functional Grammar. Part I: The Structure of the Clause. Berlin - New York: Mouton de Gruyter.
Emonds, Joseph. 1972. Evidence that indirect object movement is a structure-preserving rule. Foundations of Language 8(4). 546–561.
Engdahl, Elisabet & Anu Laanemets. 2015. Prepositional passives in Danish, Norwegian and Swedish: A corpus study. Nordic Journal of Linguistics 38(3). 285–337.
Hansen, Aage. 1967. Moderne dansk I-III. København: Grafisk Forlag.
Hansen, Erik & Lars Heltoft. 2011. Grammatik over det danske sprog.København: Syddansk Universitetsforlag.
Herslund, Michael. 1984. Particles, prefixes and preposition stranding. Nydanske Sprogstudier (NyS) 14. 34–71.
Hopper, Paul. 1987. Emergent grammar. I J. Aske et al. (red.), Proceedings of the Thirteenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society (BLS). 139-157. Berkeley, CA: Berkeley Linguistics Society..
Hornstein, Norbert & Amy Weinberg. 1981. Case theory and preposition stranding. Linguistic Inquiry 12(1). 55–91.
Huang, Cheng-teh James. 1982. Logical relations in Chinese and the theory of grammar. Cambridge, MA: MIT.
Jørgensen, Henrik. 1990. On some mysterious conjunctions in Danish and their syntactic features. Skandinavisztikai Fiizetek 4. 284–298.
Kayne, Richard S. 1981. ECP extensions. Linguistic Inquiry 12(1). 93–133.
Kobayashi, Keiichiro. 1999. Another approach to Bare-NP adverbials as nominals. English Linguistics 16(2). 353–380.
Laanemets, Anu & Elisabet Engdahl. 2014. Findes der præpositionspassiv i dansk? In Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red.), 15. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS), vol. 15, 87–104. Århus: Aarhus Universitet.
Larson, Richard K. 1985. Bare-NP adverbs. Linguistic Inquiry 16(4). 595–621.
Law, Paul. 2006. Preposition Stranding. I Martin Everaert & Henk C. Van Riemsdijk (red.), The Blackwell Companion to Syntax, 631–684. Malden, MA: Blackwell Publishing.
Maling, Joan & Annie Zaenen. 1990. Preposition-stranding and Passive. Syntax and Semantics 24. 153–164.
Mikkelsen, Kristian Mathias. 1911. Dansk ordföjningslære med sproghistoriske tillæg. Håndbog for viderekomne og lærere. København: Lehmann & Stages Forlag.
Nguyen, Michael. 2018. On Danish bare nominal adjuncts – a reply to Barrie and Yoo (2017). Patrick Chi Wai Lee, Kat Sze Ming Leung, Kam Cheong Li & Sharon Sin Ying Wong (red.). Proceedings of the Fourth International Conference on Linguistics and Language Studies (ICLLS 2018). http://docs.wixstatic.com/ugd/2b7f97_12e298eb8c21496eba8c2c05fcf02cc3.pdf (tilgået 5. august 2018)
Penoff, Brad. 2000. On preposition stranding in English and Danish. Upubliceret eksamensopgave, Linguistics, Ohio State University. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=6B680CA9B72CA5415621147BD2E971F9?doi=10.1.1.121.2474&rep=rep1&type=pdf (tilgået 13. juni 2018).
Petersen, Kathrine Thisted. 2009. Som subjunktion så præposition - en reklassificering af som. I Inger Schoonderbeek Hansen & Peter Widell (red.), 12. Møde om udforskningen af dansk sprog (MUDS), 233–246. Århus: Aarhus Universitet.
Stanton, Juliet. 2016. Wholesale late merger in Ā-movement: Evidence from preposition stranding. Linguistic Inquiry 47(1). 89-126.
Takami, Ken-ichi. 1988. Preposition stranding: Arguments against syntactic analyses and an alternative functional explanation. Lingua 76(4). 299–335.
Takami, Ken-ichi. 1992. Preposition stranding: From syntactic to functional analyses. Vol. 7. Berlin: Mouton de Gruyter.
Taraldsen, Tarald. 2017. Places. Order and structure in syntax II: Subjecthood and argument structure, vol. 2. Berlin: Language Science Press.
Truswell, Robert. 2009. Preposition stranding, passivisation, and extraction from adjuncts in Germanic. Linguistic Variation Yearbook 8(1). 131–177.
Vikner, Sten. 2004. Nødvendigheden af en formel tilgang til sprogvidenskab. Humaniora 2. 12-16.
Vikner, Sten. 2013. C-kommando, koreference og negative polaritetselementer i dansk. Inger Schoonderbeek Hansen, Tina Thode Hougaard & Peter Widell (red.), 14. Møde Om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS), 467-484. Århus: Aarhus Universitet.
Vikner, Sten. 2015. Dansk sætningsstruktur – et generativt vs. et Diderichsen-perspektiv. Inger Schoonderbeek Hansen & Tina Thode Hougaard (red.), 15. Møde om udforskningen af dansk sprog (MUDS), 429-450. Århus: Aarhus Universitet.
Vikner, Sten. 2017. Handout fra ph.d.-kurset Introduction to Linguistics afholdt på Aarhus Universitet i december 2017.

Downloads

Published

2018-08-22

How to Cite

Nguyen, M. (2018). Om præpositionsstranding i dansk. Journal of Language Works - Sprogvidenskabeligt Studentertidsskrift, 3(1), 62–89. Retrieved from https://tidsskrift.dk/lwo/article/view/107541

Issue

Section

Articles