De danske cahiers. Studier i bondereaktionerne på forordningen af 15. april 1768.

Forfattere

  • Claus Bjørn

Resumé

Med forordningen af 15. april 1768 oprettedes et generallandvæsenskollegium, og det blev fastsat, hvad det skulle arbejde med. Det omfattede bl.a. udskiftning, lettelser i hoveriet og omlægning af tienden. Forordningen førte til omfattende reaktioner fra bønder rundt om i hele landet. Omkring 80 petitioner blev indsendt til kongen. Afsenderne var typisk bønderne i et sogn eller under et gods, men kunne omfatte større grupper af bønder. Emnerne var især hoveri og tiende, og bønderne klagede over, at hoveribyrden var vokset, og at både hoveri og tiende in natura generede dem. Det vurderes, at reaktionerne kan have fremskyndt, men ikke i øvrigt ændret meget på den kommende lovgivning. Reaktionerne på lovgivningen var imidlertid et vigtigt led i at forme en politisk bevidsthed hos bønderne, som trådte tydeligere frem i de næste årtier.

Downloads

Publiceret

1983-03-25