Roskilde Klosters gods 1699-1852.

Forfattere

  • Birgitte Bruun Wolter

Resumé

Det adelige kloster i Roskilde rådede over et bøndergods på ca. 200 tønder hartkorn, som var temmelig spredt. Fæsteforholdene var stort set som under andre sjællandske godser på samme tid. Hovedgårdsjorden var i store dele af perioden bortforpagtet til flere forpagtere, og hoveriet var meget beskedent. Afkastet af godset var lavt, og der blev kun foretaget få forbedringer og forandringer i 1700-tallet.

Downloads

Publiceret

1983-03-25