Kapitelstaksters tilblivelse. En strid mellem Ålborgs borgmester og købmænd og Ålborg stifts gejstlighed om kapitelstaksterne for 1715.

Forfattere

  • Jens Holmgaard

Resumé

I 1716 klagede Åborgs borgmester og købmænd over, at den lokale stiftsøvrighed havde fastsat kapitelstaksten på et niveau, der lå over de faktiske markedspriser. Kapitelstaksten var fastsat med udgangspunkt i vota fra stiftets præster. Præsternes bud varierede, men stiftsøvrighedens takst lå i den høje ende. Under den følgende strid forvarede præsternes deres bud, og stort set vandt stiftsøvrigheden striden. Det noteres dog, at man ved handel til kapitelstakst normalt regnede med topmål.

Downloads

Publiceret

1983-03-25