Georgeismen i dansk politik 1902-33

Forfattere

  • Bernhard Hagen

Resumé

Henry George's ideer om jordrente og jordskat vandt stærkt indpas i Danmark gennem husmandsbevægelsen og Det radikale Venstre. I 1919 fik de et markant udslag i jordrentebrugene, og i 1922 et andet i indførelsen af grundskyld. Der var dog grænser for, hvor langt man kunne komme, da man måtte tage hensyn til Venstre og landbrugsorganisationerne, som var imod brud med den private ejendomsret. Husmandsbevægelsens tro på georgeistiske tanker er bemærkelsesværdig i og med, at Henry George selv foretrak store brug, og at grundskyld ikke var i husmændenes økonomiske interesse.

Downloads

Publiceret

1980-03-21