D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade

Publiceret
1893-01-01
Citation/Eksport
D. Embeds- og Personalforhold paa det administrative Omraade. (1893). Københavns Universitets Årbog, 1. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/84499