Om tidsskriftet

Fokus og område

Københavns Universitets Årbøger går tilbage til 1793, hvor en række publikationer med mere eller mindre officiel status begyndte at udkomme med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter 2. verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen.

Siden 1993 er årbogen udkommet elektronisk, og de seneste årgange frem til 2006, hvor udgivelsen af en samlet årbog ophørte, kan findes på denne side, ligesom en fyldigere beskrivelse af årbogens historie kan findes i Universitets online-leksikon.

Universitetets online-leksikon

Københavns Universitets Årbøger går tilbage til 1793, hvor en række publikationer med mere eller mindre officiel status begyndte at udkomme med et indhold af samme karakter som det, der frem til efter 2. verdenskrig har udgjort hovedindholdet i årbogen.

Siden 1993 er årbogen udkommet elektronisk, og de seneste årgange frem til 2006, hvor udgivelsen af en samlet årbog ophørte, kan findes på  denne  side, ligesom en fyldigere beskrivelse af årbogens historie kan findes i Universitets online-leksikon.

Tidsskriftshistorik

Københavns Universitets årbog
Årbog for Københavns Universitet 1864-1963
Meddelelser angaaende Kjøbenhavns Universitet 1857-1863
Meddelelser angaaende Kjøbenhavns Universitet, den polytekniske Læreanstalt, Sorøe Academie og de lærde Skoler med den dertil hørende Realundervisning for Aarene 1849-1856
Kjøbenhavns Universitets Aarbog for Aarene 1837-1845, 1848
Akademiske Tidender, eller Samling af Efterretninger vedkommende Kjøbenhavns Universitet, Sorøe Akademi og de lærde Skoler, samt de dermed forbundne Anstalter, 1824-1840
Efterretninger angaaende Kjøbenhavns Universitet, Sorøe Academie og de lærde Skoler 1823
Universitets- og Skole-Annaler 1806-1813
Kiøbenhavns Universitets-Journal 1793-1801

Varianttitler:
Københavns Universitets årbog
Københavns Universitets årbøger
Aarbog for Kjøbenhavns Universitet
Kiøbenhavns Universitets-Journal
Årbog for Københavns Universitet
Kjøbenhavns Universitets Aarbog
KU Årbog
Tidsskriftsforkortelse: Årb. - Kbh. Univ.