Årbog for Københavns Universitet 2006

Forfattere

  • Jens Jens Fink-Jensen Københavns Universitet.Kommunikationsafdelingen
  • Winnie Hjorth Hansen Københavns Universitet. Kommunikationsafdelingen

Resumé

Indhold
Fælles beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bestyrelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Bestyrelsens årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ledelsens årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Tværfakultære satsningsområder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Immatrikulationsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Årsfest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Valg til bestyrelsen og de kollegiale organer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Hovedsamarbejdsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Medlemmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hovedsamarbejdsudvalgets årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Arbejdsmiljøorganisationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Studenterrådet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Akademiske anliggender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Æresdoktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Doktorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ph.d.-grader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Undervisningsprisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Prisopgaver og medaljer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Uddannelserne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
De ordinære uddannelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Efter- og videreuddannelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Tilgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Studenterbestand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Kandidat- og bachelorstatistik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Aktivitetsopgørelser (STÅ mv.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Forskeruddannelsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
De studerendes forhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Statens Uddannelsesstøtte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Legater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Internationalt samarbejde og udveksling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Samarbejdsaftaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Programmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Studentermobilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Internationaliseringsarbejde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Regnskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Personaleforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Årsværksforbrug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Regelområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Personaleudvikling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Ansættelser i videnskabelige stillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Professorer, til- og afgang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Jubilæer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Nekrologer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Bygninger og lokaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Bygningsmassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Bygningsdrift og vedligeholdelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Fællesadministrationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Samarbejdsudvalget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Fællesområdets økonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Formidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Det Humanistiske Fakultet
Dekanens årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
(Ph.d.-studienævnet for Humaniora)
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
(Afdeling for Engelsk, Center for Oversættelsesvidenskab og Leksikografi, Afdeling for Tysk og Nederlandsk,
Afdeling for Romansk)
Studienævn ved Institut for Engelsk, Germansk og Romansk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
(Studienævnet for Engelsk, Studienævnet for Tysk og Nederlandsk, Studienævnet for Fransk,
Studienævnet for Italiensk og Rumænsk, Studienævnet for Spansk og Portugisisk)
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
(Afdeling for Dans og Teatervidenskab, Afdeling for Kunsthistorie, Afdeling for Litteraturvidenskab og
Moderne Kultur)
Studienævn ved Institut for Kunst- og Kulturvidenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
(Studienævnet for Dans og Teatervidenskab, Studienævnet for Kunsthistorie, Studienævnet for
Litteraturvidenskab og Moderne Kultur)
Institut for Medier, Erkendelse og Formidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
(Afdeling for Film- og Medievidenskab, Afdeling for Filosofi, Afdeling for Pædagogik, Afdeling for Retorik)
Studienævn ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
(Studienævnet for Film- og Medievidenskab, Studienævnet for Filosofi, Studienævnet for Pædagogik,
Studienævnet for Retorik)
Institut for Musikvidenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
(Studienævnet for Musikvidenskab)
Nordisk Forskningsinstitut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
(Den Arnamagnæanske Samling, Afdeling for Dialektforskning, Center for Sociolingvistiske
Sprogforandringsstudier, Afdeling for Navneforskning)
Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
(Nordisk Filologi, Audiologopædi, Center for Læseforskning, Sprogpsykologi, Lingvistik, Indoeuropæisk,
Center for Arbejderkulturstudier, Center for Kvinde og Kønsforskning, Finsk, Danmarks
Grundforskningsfonds Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (DGCSS))
Studienævn ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
(Studienævnet for Lingvistik, Studienævnet for Audiologopædi/Sprogpsykologi, Studienævnet for Dansk,
Studienævnet for Finsk, Studienævnet for Kvinde- og Kønsforskning, Studienævnet for Minoritetsstudier)
Saxo-Instituttet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
(Afdeling for Historie, Afdeling for Græsk og Latin, Afdeling for Arkæologi og Etnologi)
Studienævn ved Saxo-Instituttet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
(Studienævnet for Etnologi, Studienævnet for Forhistorisk Arkæologi, Studienævnet for Klassisk Arkæologi,
Studienævnet for Klassisk Filologi, Studienævnet for Historie)
Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier – Sprog, Religion og Samfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
(Afdeling for Asienstudier, Carsten Niebuhr Afdelingen, Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier,
Afdeling for Indianske Sprog og Kulturer, Center for Komparative Kulturstudier, Afdeling for
Minoritetsstudier, Afdeling for Religionshistorie, Østeuropæisk Afdeling)
Studienævn ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier – Sprog, Religion og Samfund . . . . . . . . . . . . . . 246
(Studienævn for Asienstudier, Eskimologi og Komparative Kulturstudier, Studienævnet for Nærorientalske
Studier, Studienævnet for Religionsfagene, Studienævnet for Indianske Sprog og Kulturer, Studienævnet
for Slavisk, Studienævnet for Grækenlandsstudier)
Center for Sprogteknologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Det Juridiske Fakultet
Dekanens årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
(Forskningsafdeling I, Forskningsafdeling II, Forskningsafdeling III)
(Det Juridiske Studienævn, Ph.d.-studienævnet ved Det Juridiske Fakultet, Studienævnet for Master i
Konfliktmægling (MKM)), Diplomuddannelse i Kriminologi (DUK).
Det Naturvidenskabelige Fakultet
Dekanens årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
(Ph.d.-studienævnet for Naturvidenskab)
Institut for Matematiske Fag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
(Matematisk Afdeling, Afdeling for Anvendt Matematik og Statistik)
(Studienævnet for Matematiske Fag)
Datalogisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
(Studienævnet for Datalogi)
Kemisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
(Studienævnet for De Kemiske Fag)
Niels Bohr Institutet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
(Kosmoligicentret, Stjerner og Galakser, Numerisk Astrofysik, Is og Klima, Teoretisk Geofysisk og
Planetfysik, Meteorologi, Oceaneografi og Geodæsi, Teoretisk Mange-legme Fysik, Teoretisk Subatomar
Fysik og Kosmologi, Eksperimentel Subatomar Fysik, Bio-kompleksitet, Ultrakolde Atomer og Kvanteoptik,
Niels Bohr Arkivet)
(Studienævnet for Fysik)
Biologisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
(Cellebiologi og Sammenlignende Zoologi, Mikrobiologi, Fykologisk Afdeling, IOC Science and
Communication Centre on Harmful Algae, Terrestrisk Økologi, Populationsbiologi, Danmarks
Grundforskningsfonds Center for Social Evolution (CSE), Evolutionsbiologi, Ferskvandsbiologi,
Marinbiologi, Øresundsakvariet)
(Studienævnet for Biologi)
Institut for Molekylær Biologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401
(Plantefysiologisk Afdeling, Genetisk Afdeling, Afdeling for Molekylær Cellebiologi, Afdeling for
Proteinkemi, Zoofysiologisk Laboratorium, Biokemisk Afdeling, Laboratoriet for Cellulær og Molekylær
Fysiologi, Center for Bioinformatik, Afdeling for Biologisk Kemi)
(Studienævnet for Biokemi og Bioinformatik)
(Studienævnet for Molekylær Biomedicin)
Geologisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
(Studienævnet for Geologi)
Geografisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
(Studienævnet for Geografi og Geoinformatik)
Institut for Idræt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
(Afdeling for Human Fysiologi, Afdeling for Historie og Samfundsvidenskab)
(Studienævnet for Idræt)
Statens Naturhistoriske Museum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471
(Botanisk Have & Museum, Geologisk Museum, Zoologisk Museum)
Arktisk Station . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501
Center for Naturfilosofi og Videnskabsstudier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
COGCI – Copenhagen Global Change Initiative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509
Center for Naturfagenes Didaktik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511
Nano-Science Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Dekanens årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Økonomisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
(CAM - Centre for Applied Microeconometrics, CIE - Center for Industrial Economics, DERG –
Development Economics Research Group, EPRU – Economic Policy Research Unit, – FRU –
Finance Research Unit, LEE – Laboratory for Experimental Economics)
(Økonomisk Studienævn, Ph.d.-studienævnet for Økonomi)
Institut for Statskundskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
(CEBAST – Centre for Baltic Sea Region Studies)
(Studienævnet for Statskundskab, Ph.d.-studienævnet for Statskundskab)
Institut for Antropologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
(Studienævnet for Antropologi, Ph.d.-studienævnet for Antropologi)
Sociologisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567
(Center for Bolig og Velfærd – Realdania Forskning, Center for Forskning i Eksistens og Samfund,
Forskningscenter for Arbejdsmarked- og Organisationsstudier (FAOS), Koordinationen for Kønsforskning
i Danmark, Center for Seksualitetsforskning – kultur/samfund/sundhed)
(Studienævnet for Sociologi, Ph.d.-studienævnet for Sociologi)
Institut for Psykologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
(Studienævnet for Psykologi, Ph.d.-studienævnet for Psykologi)
Center for Anvendt Datalogi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Dekanens årsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Medicinsk Anatomisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605
Medicinsk Fysiologisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617
(Afdelingen for Cellulær og Molekylær Fysiologi, Afdelingen for Endokrinologi og Metabolisme,
Neurofysiologisk Afdeling, Afdelingen for Nyre og Kredsløbsfysiologi, Afdeling for Patofysiologi)
Institut for Medicinsk Biokemi og Genetik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629
(Klinik for Medicinsk Genetik)
Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643
Farmakologisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653
Institut for Molekylær Patologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661
(Laboratoriet for Molekylær Patologi, Tumorpatologisk Laboratorium, Laboratoriet for Cellesignalering,
Udviklingsbiologi, Elektronmikroskopisk Afdeling, Laboratorium for Molekylær Nefropatologi,
Molecular Neuropathology Group Copenhagen, Proteinlaboratoriet
Øjenpatologisk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671
Institut for Folkesundhedsvidenskab . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 675
(Afdeling for Almen Medicin, Biostatistik Afdeling, Afdeling for Epidemiologi, Afdeling for International
Sundhed, Medicinsk Museion, Afdeling for Medicinsk Kvinde- og Kønsforskning, Afdeling for
Medicinsk Videnskabsteori, Afdeling for Miljø- og Arbejdsmedicin, Afdeling for Social Medicin,
Afdeling for Sundhedspsykologi)
Retsmedicinsk Institut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 715
(Retsgenetisk Afdeling, Retskemisk Afdeling, Retspatologisk Afdeling (Antropologisk Laboratorium))
Odontologisk Institut – Tandlægeskolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721
De Kliniske Institutter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733
Klinisk Institut for Gynækologi, Obstetrik og Pædiatri samt Vækst og Reproduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735
Klinisk Institut for Intern Medicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743
Klinisk Institut for Diagnostiske Fag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775
Klinisk Institut for Oto-Rhino-Laryngologi, Ophthalmologi og Dermato-Venerologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787
Klinisk Institut for Kirurgi og Anæstesiologi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795
Institut for Kliniske Neurofag og Psykiatri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811
De Sundhedsvidenskabelige Studienævn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829
(Studienævnet for Medicin, Odontologisk Studienævn, Studienævnet for Folkesundhedsvidenskab,
Uddannelsesudvalget for Master of International Health (MIH), Uddannelsesudvalget for Master of
Public Health (MPH), Studienævnet for Humanbiologi, Ph.d.-studienævnet for Sundhedsvidenskab)
Afdeling for Eksperimentel Medicin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839
Forskningsenheden for Almen Praksis i København . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841
Center for Muskelforskning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
Pædagogisk Udviklingscenter Sundhedsvidenskab – PUCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847

Forfatterbiografier

Jens Jens Fink-Jensen, Københavns Universitet.Kommunikationsafdelingen

(Ansvh) redaktør

Winnie Hjorth Hansen, Københavns Universitet. Kommunikationsafdelingen

Hovedredaktør

Citation/Eksport

Jens Fink-Jensen, J., & Hjorth Hansen, W. (2006). Årbog for Københavns Universitet 2006. Københavns Universitets Årbog. Hentet fra https://tidsskrift.dk/kuaarbog/article/view/105157