Historie

Nyeste nummer

Historie/Jyske Samlinger, 2001 - 2
Publiceret: 2001-01-01

Større anmeldelser

Diverse

Se alle numre

Videnskabeligt fagtidsskrift, der ved sit ophør udkom halvårligt, udg. oprindeligt af Det Jydske Historisk-Topografiske Selskab senere blot Jysk Selskab for Historie, fra 1866-2009, hvor det ved overgang til digital publicering blev sammenlagt med to andre historiske tidsskrifter til Temp. Tidsskrift for historie. Udg. af Nyt Selskab for Historie (se dette).

Tidsskriftet begyndte som regionalhistorisk tidsskrift under titlen Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, fra 1932 til 1965 Jyske Samlinger, fra 1966 til 1999 Historie. Jyske Samlinger, derefter Historie indtil 2009. Efter anden verdenskrig udviklede det sig til det andet danske historiske hovedfagtidsskrift, formaliseret fra 1966, med hovedvægten på nyere historie. Anmeldelser, enkelte forskningsoversigter og faglige diskussionsindlæg.

Udkom i rækker og inden for disse i fortløbende nummererede bind.

Registre: Ny række bind 1-10, 1950-74. 1979; bind 11-15, 1975-85. 1987.