Per Boje: Danmark og multinationale virksomheder før 1950. (Odense Universitetsforlag, 2000). 203 s., 250 kr.

  • Kenn Tarbensen

Forfatterbiografi

Kenn Tarbensen
N/A
Publiceret
2001-01-01
Citation/Eksport
Tarbensen, K. (2001). Per Boje: Danmark og multinationale virksomheder før 1950. (Odense Universitetsforlag, 2000). 203 s., 250 kr. Historie/Jyske Samlinger, 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historiejyskesamling/article/view/38147