Idrætshistorisk Årbog 1986, 2. årgang

Redigeret af Per Jørgensen, Jørgen Møller, Søren Copsø og Ole C. Rasmussen

Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur

Publiceret: 1986-08-23