Idrætshistorisk Årbog 1985, 1. årgang

Redigeret af Per Jørgensen, Ole C. Rasmussen og Else Trangbæk.

Dansk Idrætshistorisk Forening - Krop og Kultur

Publiceret: 1985-08-23

Forum for Idræt - Generelt