Køn i bevægelse

  • Henning Eichberg

Resumé

Essayet diskuterer kønskonstruktioner og -diskurser bl.a. ud fra parametrene identitet, kultur, alteritet og trialektik.

Forfatterbiografi

Henning Eichberg

Henning Eichberg, lektor, dr.phil., Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet, Odense.

Publiceret
2006-07-01