Idræt i rum og tid - Internationalt idrætssociologisk seminar i Wien

  • Henning Eichberg

Resumé

Beretning fra Internationalt idrætssociologisk seminar i Wien om idrætssociologiens status - internationalt
set - i begyndelsen af halvfemserne.

Forfatterbiografi

Henning Eichberg

Henning Eichberg, kultursociolog, dr. phil., Idrætsforsk Gerlev.

Publiceret
1993-08-18
Sektion
Forum for Idræt - Generelt