Ole Hyldtoft: Mad, drikke og tobak 1800-35. Forbrugsmønstre, kultur og diskurser. København, Museum Tusculanums Forlag, 2012.

Forfattere

  • Christina Folke Ax
  • Anita Kildebæk Nielsen

Forfatterbiografier

Christina Folke Ax

Anita Kildebæk Nielsen

Downloads

Publiceret

2013-09-19

Citation/Eksport

Ax, C. F., & Nielsen, A. K. (2013). Ole Hyldtoft: Mad, drikke og tobak 1800-35. Forbrugsmønstre, kultur og diskurser. København, Museum Tusculanums Forlag, 2012. Historisk Tidsskrift, 113(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56583