Persondatabaser som kildemateriale for historiske undersøgelser

Forfattere

  • Nanna Floor Clausen
  • Hans Chr. Johansen

Forfatterbiografier

Nanna Floor Clausen

Hans Chr. Johansen

Downloads

Publiceret

2013-03-06

Citation/Eksport

Clausen, N. F., & Johansen, H. C. (2013). Persondatabaser som kildemateriale for historiske undersøgelser. Historisk Tidsskrift, 112(1). Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56555