Danske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskraaer. Udgivne med Understøttelse af „Den grevelige Hjelmstjerne - Rosenkroneske Stiftelse" af Højskoleforstander Poul Bjerge og Oberstløjtnant J. Søegaard. I. 1904—6. II. 1. 1908. Lehmann og Stage. Willkürsbriefe oder Dorfsbeliebungen aus dem Hreise Flensburg. Herausgegeben von O. C. Nerong, Lehrer in Dollerup. Im Selbstverlage des Verfassers. 1900.

  • Johannes Steenstrup

Forfatterbiografi

Johannes Steenstrup
N/A
Publiceret
1910-01-01
Citation/Eksport
Steenstrup, J. (1910). Danske Vider og Vedtægter eller gamle Landsbylove og Byskraaer. Udgivne med Understøttelse af „Den grevelige Hjelmstjerne - Rosenkroneske Stiftelse" af Højskoleforstander Poul Bjerge og Oberstløjtnant J. Søegaard. I. 1904—6. II. 1. 1908. Lehmann og Stage. Willkürsbriefe oder Dorfsbeliebungen aus dem Hreise Flensburg. Herausgegeben von O. C. Nerong, Lehrer in Dollerup. Im Selbstverlage des Verfassers. 1900. Historisk Tidsskrift, 8. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54976