Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770—1827. Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg, udg. paa Foranledning af Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. Reventlow ved Louis Bobé. Første Bind. (O. m. T.: Geheimestatsminister, Grev Christian Ditlev Frederik Reventlows Breve og Dagbogs Optegnelser i Udvalg.) Kjøbenhavn (Lehmann & Stage) 1895. (LIII + 291 SS.)

Forfattere

  • L. Koch

Forfatterbiografi

L. Koch

N/A

Downloads

Publiceret

1895-01-01

Citation/Eksport

Koch, L. (1895). Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770—1827. Meddelelser af Arkiverne paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg, udg. paa Foranledning af Hofjægermester, Lehnsgreve C. E. Reventlow ved Louis Bobé. Første Bind. (O. m. T.: Geheimestatsminister, Grev Christian Ditlev Frederik Reventlows Breve og Dagbogs Optegnelser i Udvalg.) Kjøbenhavn (Lehmann & Stage) 1895. (LIII + 291 SS.). Historisk Tidsskrift, 6. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54605