Tilbage til artikeldetaljer Historisk-statistiske Undersøgelser over Danmarks Landboforhold i det 17de Aarhundrede.