Tilbage til artikeldetaljer Historisk-statistiske Unders√łgelser over Danmarks Landboforhold i det 17de Aarhundrede.