Tilbage til artikeldetaljer J. Paludan: Fremmed Indflydelse paa den danske Nationalliteratur i det 17. og 18. Aarhundrede. En literaturhistorisk Undersøgelse. I. Renaissancebevægelsen i Danmarks Literatur, især i det 17. Aarhundrede. Udgivet med Understøttelse af Kirkeog Undervisningsministeriet. Kjøbenhavn (Wilh. Prior) 1887. XV 4- 516 S.