A. Heise: Familien Rosenkrantz's Historie. II. Erik Ottesesen Rosenkrantz's Efterkommere c. 1500—1550. (O. m. T.: Familien Rosenkrantz's Historie i det 16de Aarhundrede. Første Halvbind. Hovedlinierne til c. 1550. Med Diplomatarium 1500 — 1572.) Kbhvn. 1882. (297 + 204 SS.)

  • H. J. Hnitfeldt-Kaas

Forfatterbiografi

H. J. Hnitfeldt-Kaas
N/A
Publiceret
1887-01-01
Citation/Eksport
J. Hnitfeldt-Kaas, H. (1887). A. Heise: Familien Rosenkrantz’s Historie. II. Erik Ottesesen Rosenkrantz’s Efterkommere c. 1500—1550. (O. m. T.: Familien Rosenkrantz’s Historie i det 16de Aarhundrede. Første Halvbind. Hovedlinierne til c. 1550. Med Diplomatarium 1500 — 1572.) Kbhvn. 1882. (297 + 204 SS.). Historisk Tidsskrift, 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54452