Tilbage til artikeldetaljer Forhandlinger om Slesvigeres adgang til kommunitetet 1745 og 1758.