Tilbage til artikeldetaljer Afsluttende Bemærkninger til ovenstaaende Indlæg af Etatsraad Rasmussen.