Tilbage til artikeldetaljer Chr. Bruun: Gunde Rosenkrantz. Et Bidrag til Danmarks Historie under Frederik den Tredie. Kjøbenhavn 1885. VI + 251 SS.