Tilbage til artikeldetaljer Kong Frederik den Førstes danske Registranter, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie. Paa Carlsbergfondets Bekostning. Kjøbenhavn 1879. (IX + 569 SS.) Hent Download PDF