Kr. Erslev: Konge og Lensmand i det 16de Aarhundrede. Studier over Statsomvæltningen i 1536 og dens Følger for Kongemagt og Adelsvælde. Kjøbenhavn. 1879. (209 + LIII SS.) Kr. Erslev: Danmarks Len og Lensmænd i det 16de Aarhundrede (1513—1596). Udg. med Understøttelse af den Hjelmstjerne - Rosencroneske Stiftelse. Kjøbenhavn. 1879. (242 + VI SS.)

  • A. Heise

Forfatterbiografi

A. Heise
N/A
Publiceret
1881-01-01
Citation/Eksport
Heise, A. (1881). Kr. Erslev: Konge og Lensmand i det 16de Aarhundrede. Studier over Statsomvæltningen i 1536 og dens Følger for Kongemagt og Adelsvælde. Kjøbenhavn. 1879. (209 + LIII SS.) Kr. Erslev: Danmarks Len og Lensmænd i det 16de Aarhundrede (1513—1596). Udg. med Understøttelse af den Hjelmstjerne - Rosencroneske Stiftelse. Kjøbenhavn. 1879. (242 + VI SS.). Historisk Tidsskrift, 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54350