Diplomatarium Vibergense. Breve og Aktstykker fra ældre viborgske Arkiver til Viborg Bys Og Stifts Historie 1200—1559. Udgivne for det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog af A. Heise. Med 9 Afbildninger. Kjøbenhavn 1879. (LX + 450 SS.)

Forfattere

  • H. J. Huitfeldt

Forfatterbiografi

H. J. Huitfeldt

N/A

Downloads

Publiceret

1881-01-01

Citation/Eksport

J. Huitfeldt, H. (1881). Diplomatarium Vibergense. Breve og Aktstykker fra ældre viborgske Arkiver til Viborg Bys Og Stifts Historie 1200—1559. Udgivne for det kongelige danske Selskab for Fædrelandets Historie og Sprog af A. Heise. Med 9 Afbildninger. Kjøbenhavn 1879. (LX + 450 SS.). Historisk Tidsskrift, 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54345