Tilbage til artikeldetaljer Kong Christiern den Førstes Reiser i Tydskland og Italien i Aarene 1474 og 1475.