Kong Frederik II's Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587.

  • Otto Carøe

Forfatterbiografi

Otto Carøe
N/A
Publiceret
1873-01-01
Citation/Eksport
Carøe, O. (1873). Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587. Historisk Tidsskrift, 4. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54223