Tilbage til artikeldetaljer Brevvexling fra 1846—1847 mellem Grev Reventlou (Preetz) og Grev C. Moltke.