Tilbage til artikeldetaljer Bidrag til Kundskab om de danske Kisbstceders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede Hent Download PDF