Bidrag til Kundskab om de danske Kisbstceders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede

  • Carl Säv

Forfatterbiografi

Carl Säv
N/A
Publiceret
1847-01-01
Citation/Eksport
Säv, C. (1847). Bidrag til Kundskab om de danske Kisbstceders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet i en Deel af det 16de Aarhundrede. Historisk Tidsskrift, 2. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54031
Sektion
Artikler før 1998