Tilbage til artikeldetaljer 3. Generallieutenant Albert Borgaards Levnet og Bedrifter, tilligemed en kort Oversigt af de nærmest hermed i Forbindelse staaende Krigsbegivenheder; ved O. N. Olsen, Major i Generalstaben. Kiøbenhavn, 1839. 190 S. st. 8. Hent Download PDF