Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen: Als og Sundeved 1940-45, Historisk Samfund for Als og Sundeved 1995, 304 s., ill., 198 kr.

  • Palle Roslyng-Jensen

Forfatterbiografi

Palle Roslyng-Jensen
N/A
Publiceret
1997-01-01
Citation/Eksport
Roslyng-Jensen, P. (1997). Henrik Skov Kristensen og Inge Adriansen: Als og Sundeved 1940-45, Historisk Samfund for Als og Sundeved 1995, 304 s., ill., 198 kr. Historisk Tidsskrift, 16. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53832
Sektion
Artikler før 1998