Tilbage til artikeldetaljer Per Ingesman og Jens Villiam Jensen (red.): Danmark i senmiddelalderen. Århus, Aarhus Universitetsforlag 1994. 415 s. 168 kr.