Tilbage til artikeldetaljer Benedictus Canonicus: En fuldstændig beskrivelse af Rom. Den ældste romerske mirabilieredaktion fra 1140. Indledning, oversættelse og kommentar ved Erik Worm. Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse. København, Museum Tusculanums Forlag, 1994. 169 s., ill. kr. 188.