Tilbage til artikeldetaljer Frode Fyllingsnes: Undergongen til dei norrøne bygdene på Grønland i seinmellomalderen. Eit forskingshistorisk oversyn. Middelalderforum/forum mediaevale. Skrifter 2. Oslo 1990. 296 s., ill., kort. With an English summary.